purchase lyrica

Optimizacija mrežnog saobracaja


Ukoliko želite da optimizujete mrežni saobraćaj, mi vam kažemo – Riverbed.

Riverbed Technology je vodeći svetski proizvođač i isporučilac savremenih rešenja iz oblasti optimizacije performansi informacionih infrastruktura.

Savremeno poslovno okruženje je u potpunosti zavisno od kvalitetnijih “komunikacionih” kanala, drugim rečima, poslovanje je neodvojivo od interneta, preko koga se obavlja najintenzivnija poslovna komunikacija, prenos podataka, pristupanje aplikacijama na udaljenim lokacijama i sl. S druge strane, savremena ekonomija kao i tržište koje više nije lokalno i regionalno nego globalno, zahteva veliku brzinu reakcije jer globalno tržište ne nudi samo enormno povećanje potencijala tržišta, već i globalnu konkurenciju. Investicije u nabavku i implementaciju najsavremenijh poslovnih i informatičkih rešenja ne mogu biti isplative ukoliko nije omogućena proporcionalno efikasna brzina komunikacije, kao što ni poslovno odlučivanje ne može biti dovoljno efikasno u tom slučaju.

Upravo Riverbed rešenja pružaju najsavremeniji pristup u optimizaciji WAN infrastrukture, drastično poboljšavajući performanse i korišćenje propusnog opsega. Postojeći kapaciteti se mogu primenom navedenih rešenja koristiti i 20 puta efikasnije, a enterprise aplikacije (ERP, CRM, CMS, EDMS, CAD, e-mail…) mogu raditi i 50 puta brže. Praktično, tradicionalno uska grla na WAN strani postaju delo lokalne mreže. Bilo da je u pitanju javni ili privatni Cloud, Riverbed tehnologija omogućava brzu i efikasnu migraciju i mogućnost isporuke servisa.

Riverbed rešenja su robusna, jednostavna za podešavanje, eksploataciju i administraciju, radi se o uređajima koje u Riverbedu nazivaju SteelHead-ovima, koji se veoma jednostavno održavaju i kada su postavljeni na velikom broju udaljenih lokacija. Ukoliko poslovni model zahteva da zaposleni koji se bave terenskim radom (od merchandising-a do visokogradnje) pristupaju infrastrukturi kompanije sa udaljenih lokacija, a preko internet konekcija slabih performansi, mobilni StealHead (software) na laptopu će efikasno rešiti problem.

Korišćenjem tehnologije “Branch office in a box” omogućava se da se na disku u samom uređaju  podigne virtuelna mašina, što suštinski znači da je omogućena virtuelizacija servisa na udaljenoj lokaciji, konsolidacija servera i storage-a u data-centru ili cloud-u bez ikakvog uticaja na performanse.

Na ovaj način se omogućava smanjenje protoka, pritom omogućavajući korisnicima da pristupaju podacima i aplikacijama brže i sa bilo koje lokacije  čineći ih efikasnijim.

Transferi podataka koji su trajali satima uz Riverbed trajaće minutima ili sekundama.