purchase lyrica

Politika kvaliteta


Politika kvaliteta  Intec d.o.o.  je sastavni deo ukupne poslovne politike preduzeća. Zasniva se na opšte prihvaćenom opredeljenju svih zaposlenih da uključe sve raspoložive potencijale radi stvaranja uslova za unapređenje kvaliteta poslovanja u svim njegovim segmentima.

Zbog potrebe za stalnim usavršavanjem preduzeće se obavezuje da će poslovati u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2008 a u skladu sa proklamovanim ciljevima.

Osnovna načela politike kvaliteta Intec d.o.o. su:

  • kvalitet i sigurnost plasiranih proizvoda i usluga u oblasti računarske industrije mora u potpunosti ispunjavati zahteve, potrebe i      očekivanja kupca
  • unapređenje kvaliteta rada i pružanja usluga je zadatak i odgovornost rukovodioca svih nivoa i predstavlja kontinuiran proces
  • uspostavljanje sistema povratnih informacija od kupaca sa ciljem istraživanja i analize zahteva i mogućnosti njihove realizacije
  • unapređenje kvaliteta dobavljača i uspostavljanje partnerskih odnosa sa ciljem kontinuiranog kvalitetnog snabdevanja
  • uspostavljanje klime dobre saradnje i pripadnosti preduzeću u kojoj će svi zaposleni razumeti svoje zadatke, ovlaštenja i odgovornosti
  • usvajanje principa da su uvek moguća poboljšavanja procesa i proizvoda kroz promovisanje politike kvaliteta
  • postizanje i održavanje kvaliteta proizvoda u skladu sa priznatim standardima i normama kroz povećanje efektivnosti i efikasnosti
  • odgovornost za obezbeđenje kvaliteta pripada svim sektorima i pojedinim izvršiocima za poslove koje obavljaju.