purchase lyrica

Politika zaštite životne sredine


Intec d.o.o. je uvelo u primenu sistem upravljanja zaštitom životne sredine i pokazalo visoko razumevanje značaja identifikacije i kontrole svih pitanja životne sredine, koja bi mogla da proisteknu iz aktivnosti poslovanja.

Naše preduzeće je takođe prepoznalo potencijalne opasnosti za životnu sredinu, koje bi mogle da proisteknu iz proizvodnih i poslovnih aktivnosti i tražiće njihova rešenja, koja su od važnosti za zaštitu životne sredine.

Svi radnici odgovorno će se odnositi prema zaštiti životne sredine, trudeći se da kontinualno unapređuju performanse životne sredine, kao što je prevencija od svih vrsta zagađenja, uvek i pod svim okolnostima.

Osnovni ciljevi koji se žele postići implementiranjem sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001:2004, koji se uvodi na nivou preduzeća i integriše u postojeći sistem menadžmenta, su:

  • Identifikacija aspekata životne sredine, naročito značajnih aspekata koji se odnose na protekle, tekuće i planirane aktivnosti, proizvode i usluge, a koji se mogu direktno kontrolisati
  • Identifikacija i procena uticaja na životnu sredinu koji proizlaze iz postojećih i planiranih aktivnosti
  • Uspostavljanje obaveze prevencije zagađivanja, primenom hijerarhije pristupa za prevenciju zagađivanja, davanjem prioriteta prevenciji zagađivanja na izvoru
  • Identifikacija pravnih i drugih zahteva koji se odnose na identifikovane aspekte životne sredine i usklađenost sa njima
  • Uspostavljanje okvirnih i operativnih ciljeva (koji moraju biti merljivi), njihovo preispitivanje i implementacija programa za postizanje utvrđenih ciljeva
  • Usmjeravanje razvoja postupaka, aktivnosti i novih tehnologija radi zadovoljavanja sve strožijih propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine
  • Razvoj novih proizvoda bez ili sa nižim sadržajem štetnih komponenti po životnu sredinu, imajući u vidu celokupan životni ciklus naših proizvoda
  • Dostupnost javnosti, strateškim partnerima, kupcima i ostalim zainteresovanim stranama godišnjih izveštaja o učinku na zaštiti životne sredine, čime se obezbeđuje i poboljšava pouzdanost, konkurentnost i imidž kao poslovnog subjekta i partnera
  • Poboljšavanje interne komunikacije (između i unutar organizacionih nivoa i funkcija), u cilju postizanja efektivnosti sistema menadžmenta životnom sredinom.