purchase lyrica

Skladištenje podataka


Bez obzira na veličinu, upravljanje rastućim količinama podataka od sve veće je važnosti za svako preduzeće.  Prostor za skladištenje podataka srce je svakog IT sistema i veoma je bitno da se obezbedi primarno skladištenje podataka, backup i arhiviranje podataka na odvojenom mestu. Izaberite neko od naših rešenja i kombinacijom hardvera (serveri, storage-i) i softvera obezbedite optimalnu iskorištenost kapaciteta, maksimalne performanse i sigurnost uskladištenih podataka.

Nudimo uslugu implementacije ’disaster recovery’ rešenja. Radi se o nizu procedura i pravila koja predviđaju oporavak sistema posle nepredvidljivih prirodnih ili ljudskih katastrofa. Nepogode mogu biti različite, ali im je zajednički negativan uticaj koji mogu prouzrokovati: gubitak prihoda, gubitak korisnika, gubitak podataka, gubitak saglasnosti sa standardima (compliance), gubitak posla. Time možete da obezbedite kontinuitet poslovanja koji nije zavisan od spoljnih uticaja.