purchase lyrica

Reference


Preduzeće D.O.O. ‘INTEC’ Novi Sad može da se pohvali uspešnom saradnjom sa sledećim ustanovama:

 1. Ministarstvo rada i socijalne politike
 2. Ministarstvo zdravlja
 3. Ministarstvo odbrane
 4. Ministarstvo finansija – Poreska uprava
 5. Ministarstvo unutrašnjih poslova
 6. Ministarstvo prosvete
 7. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 8. Republički fond za zdravstveno osiguranje Beograd
 9. Elektrodistribucija Beograd
 10. Dunav Osiguranje Beograd
 11. Telekom Srbija AD Beograd
 12. JKP Novosadska toplana – Novi Sad
 13. JKP Vodovod i kanalizacija – Novi Sad
 14. JKP Gradsko zelenilo – Novi Sad
 15. NIS AD Novi Sad
 16. NIS – Rafinerija Novi Sad
 17. Elektrovojvodina Novi Sad
 18. Elektrodistribucija Novi Sad
 19. Elektrodistribucija Sombor
 20. Institut za kardiovaskularne bolesti – Sremska Kamenica
 21. Svetska banka
 22. Evropska komisija
 23. Interpol Beograd
 24. Srpsko narodno pozorište Novi Sad
 25. Srbijagas
 26. Predškolska ustanova ‘Radost’ – Novi Banovci i drugi.